“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OBRA DE CONSTRUCIÓN Ou OBRA

→ calquera obra, pública ou privada, na que se efectúen traballos de construción ou enxeñería civil cuxa relación non exhaustiva figura no anexo I. do RD 1627/1997.