“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OPERARIO

→ Individuo que realiza un traballo ou tarefa e que non ten a responsabilidade de supervisar o labor doutras persoas.