“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO (OIT)

→ Organismo vinculado ás Nacións Unidas cuxas funciones fundamentais son a de prestar aos estados membros a necesaria asistencia técnica sobre determinadas materias (condicións de traballo, Seguridade Social, prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais...) e a de regular sobre aquelas que considere necesario universalizar (a través dos seus Convenios, Recomendacións e Resolucións). En materia de Seguridade e Saúde destaca o Convenio número 155.