“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PAGO DIRECTO

→ Abono do subsidio por Incapacidade Temporal. É preceptivo naqueles supostos nos que se extinguiu a relación laboral que xerou o subsidio ou se produciu un incumprimento por parte da empresa asociada na súa obrigación de pago delegado.