“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PARTE ASISTENCIAL

→ É o documento non oficial, pero de uso común por todas as Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, que debe encher o empresario no momento que un traballador precisa asistencia sanitaria por unha causa profesional.