“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PARTE MÉDICO DE CONFIRMACIÓN DE BAIXA

→ É o documento que confirma a baixa por Incapacidade Temporal do traballador e que se expide polo facultativo aos catro días seguintes ao comezo da Incapacidade Temporal e, sucesivamente mentres a mesma mantéñase, cada sete días, contados a partir do primeiro parte de confirmación.