“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PERIGO

→ Fonte ou situación potencial de dano en termos de lesións ou efectos negativos para a saúde das persoas, danos á propiedade, danos á contorna do lugar de traballo, ao medio ambiente ou unha combinación de ambos..