“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PISADAS SOBRE OBXECTOS

→ É a situación que se produce por tropezar ou pisar sobre obxectos abandonados, ou irregularidades do chan, pero non orixinan caídas. Inclúe os accidentes que dan lugar a lesións como consecuencia de pisadas sobre obxectos cortantes e punzantes.