“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PLAN DE URXENCIA INTERIOR

→ É a organización e conxunto de medios e procedementos de actuación previstos nunha empresa para prever accidentes de calquera tipo e mitigar os seus efectos no interior das instalacións.