“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PLANIFICACIÓN DE PREVENCIÓN

→ Actividades que establecen os obxectivos e especificaciones necesarias para desenvolver a acción preventiva e para a aplicación dos elementos do sistema de xestión da prevención de riscos laborais. Plan de seguridade e saúde Programa das actividades preventivas que, nas obras de construción nas que concorran contratas deben elaborar cada unha delas para adecuar as especificidades propias dos seus traballos ás previsións de seguridade e saúde establecidas no Estudo de Seguridade e Saúde ou no Estudo Básico de Seguridade e Saúde.