“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PLURIACTIVIDAD

→ A situación do traballador por conta propia e/ou allea cuxas actividades dean lugar á súa alta obrigatoria en dúas ou máis Réximes distintos do sistema da Seguridade Social.