“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PLUS

→ Gratificación ou sobresueldo satisfeito ao traballador por distintas circunstancias, entre os que destacan o de nocturnidade, perigo, puntualidade ou o de transporte.