“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PO

→ Trátase dunha suspensión no aire de partículas sólidas de tamaño pequeno procedentes de procesos físicos de disgregación dun material. O diámetro oscila entre 0.1 e 25 micras.