“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PO RESPIRABLE

→ Porción de po inhalado que penetra nas rexións non ciliadas dos pulmóns podendo producir neumoconiosis. Son partículas de ata 5 _m de diámetro.