“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

POSTURA DE TRABALLO

→ Disposición espacial de todos os segmentos corporais, cabeza, columna, brazos, pernas, etc.