“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

POTENCIALMENTE PERIGOSO

→ Aquel proceso, operación, equipo ou actividade que en ausencia de medidas preventivas específicas, orixinen riscos para a seguridade e saúde dos traballadores que os desenvolven ou utilizan.