“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PREPARADO QUÍMICO

→ As mesturas ou solucións compostas de dúas ou máis sustancias.