“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDADE TEMPORAL

→ Trata de cubrir a falta de ingresos que se produce, cando por mor dunha enfermidade ou accidente, existe unha imposibilidade temporal para traballar e, precisa asistencia sanitaria da Seguridade Social.