“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PREVENCIÓN

→ Conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en todas as fases de actividade da organización co fin de evitar ou diminuír os riscos derivados do traballo.