“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PREVENCIÓN PRIMARIA

→ Técnicas de prevención que suprime os factores desfavorables antes que xeren enfermidade. Suma actuacións múltiples: elimina os factores ambientais de risco por medio do saneamento do medio ambiente; protexe ao organismo fronte a enfermidades transmisibles; educa na saúde e crea hábitos saudables.