“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PRIMEIROS AUXILIOS

→ Conxunto de procedementos ou técnicas que facultan ao equipo designado a estes efectos para asumir, en situacións de urxencia, a primeira atención dos accidentados ata a chegada da asistencia médica profesional.