“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROCEDEMENTO DE TRABALLO

→ Secuencia das operacións a desenvolver para realizar un determinado traballo, con inclusión dos medios materiais (de traballo ou de protección) e humanos (cualificación ou formación do persoal) necesarios para levalo a cabo.