“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PRODUTO INDUSTRIAL

→ Calquera manufactura ou produto transformado ou semitransformado de carácter moble aínda cando estea incorporado a outro ben moble ou a un inmoble, e toda a parte que o constitúa, como materias primas, sustancias, compoñentes e produtos semiacabados.