“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PRODUTOR DE RESIDUOS

→ Calquera persoa física ou xurídica cuxa actividade, excluída a derivada do consumo doméstico, produza residuos ou que efectúe operacións de tratamento previo, de mestura, ou doutro tipo que ocasionen un cambio de natureza ou de composición deses residuos. Terá tamén carácter de produtor o importador de residuos ou adquirente en calquera Estado membro da Unión Europea.