“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROMOTOR

→ Calquera persoa física ou xurídica por conta da cal realícese unha obra.