“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACCIDENTE A Cargos ELECTIVOS DE CARÁCTER SINDICAL

→ É o accidente sufrido con ocasión ou a consecuencia do desempeño de cargo electivo de carácter sindical ou de goberno das entidades xestoras da Seguridade Social, así como os accidentes ocorridos ao ir ou volver do lugar en que se exercen as funcións que lle son propias.