“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATMOSFERA EXPLOSIVA

→ A mestura co aire, en condicións atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, néboas ou pos, na que, tras unha ignición, a combustión propágase á totalidade da mestura non queimada.