“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROTECCIÓN COLECTIVA

→ Conxunto de sistemas ou medidas cuxa implantación ten por obxecto preservar a integridade e a saúde dun grupo ou de todos os traballadores (dispositivos de seguridade, plataformas, redes, diferenciais, sinalización dos riscos...)