“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROTECCIÓN ESTRUTURAL

→ Conxunto de medidas encamiñadas a conseguir que os elementos sustentantes e separadores do edificio: vigas, jácenas, alicerces, muros, tabiques, etc., retarden de forma pasiva os efectos destrutores dun incendio impedindo ou atrasando o seu desenvolvemento así como o derrubamento do edificio.