“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROYECTISTA

→ O autor ou autores, por encargo do promotor, da totalidade ou parte do proxecto de obra.