“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PSICOSOCIOLOGÍA

→ Ciencia que estuda o comportamento do home dentro dun grupo así como a influencia que o grupo exerce sobre os individuos que o compón.