“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

POSTA A Tierra DE PROTECCIÓN

→ É a conexión directa a terra das partes condutoras dos elementos dunha instalación non sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que puidesen ser expostos en tensión por avarías ou contactos accidentais, a fin de protexer ás persoas contra contactos con tensións perigosas.