“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PUNTO DE POSTA A TERRA

→ : un punto situado xeralmente fose do terreo, que serve de unión das liñas de terra co electrodo, directamente ou a través de liñas de enlace con el.