“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PUNTOS CRÍTICOS DE SEGURIDADE

→ Elementos da actividade ou das instalacións ou equipamento susceptibles de xerar riscos que poden afectar ou interromper o normal funcionamento da actividade empresarial, para os que, en consecuencia, deben adoptarse maiores cautelas.