“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ATRAPAMIENTO POLO Entre OBXECTOS

→ Situación que se produce cando unha persoa ou parte do seu corpo é enganchada ou aprisionada por mecanismos das máquinas ou entre obxectos, pezas ou materiais.