“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RADIACIÓN CALORÍFICA

→ Transferencia de calor dun corpo a outro sen soporte material algún.