“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REACCIÓN EN CADEA

→ É o proceso mediante o cal progresa o lume no seo dunha mestura carburante-combustible, conformando o chamado tetraedro do lume.