“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REAL DECRETO LEXISLATIVO

→ Norma emanada do Goberno con idéntico rango de Lei, pero a consecuencia dunha específica habilitación polo Parlamento.