“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RECAÍDA

→ É aquela situación na que o traballador dáselle a baixa médica pola aparición de síntomas relacionados cun accidente de traballo ou enfermidade profesional previa, e da que se causou alta, sempre que entre esta última alta e a seguinte baixa non pase un tempo superior a seis meses.