“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RECARGA DE PRESTACIÓNS

→ Todas as prestacións económicas que teñan a súa causa en accidente de traballo ou enfermidade profesional aumentaranse segundo a gravidade da falta, dun 30 a un 50 por 100, cando a lesión prodúzase por máquinas, artefactos ou en instalacións, centros ou lugares de traballo que carezan dos dispositivos de precaución regulamentarios, téñanos inutilizados ou en malas condicións ou cando non se observaron as medidas xerais ou particulares de seguridade e hixiene no traballo ou as elementais de salubridade ou as de educación persoal a cada traballo, tendo en conta das súas características e da idade, sexo e demais condicións do traballador.