“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RECOÑECEMENTO MÉDICO

→ Conxunto de probas médico-diagnósticas realizadas a un traballador co fin de proceder a unha valoración de saúde que define a capacidade ou incapacidade física e/ou mental do individuo para desenvolver as tarefas propias, con vistas a verificar a aptitude do traballador ás condicións do seu posto de traballo e previr calquera deterioración da súa saúde ou riscos para a saúde de terceiros.