“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RECURSO PREVENTIVO

→ É a persoa designada polo empresario para vixiar a execución en condicións de seguridade de certas actividades consideradas como perigosas ou con riscos especiais para os traballadores que os executan. Esta persoa terá unha formación mínima de 50 horas en Prevención de Riscos Laborais e contará cos medios necesarios para executar as súas funcións de control da actividade preventiva.