“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REDE CON NEUTRO A Tierra

→ Rede cuxo neutro está unido a terra, ben directamente ou ben por medio dunha resistencia ou dunha inductancia de pequeno valor.