“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REFLEXIÓN DE VEO

→ Deslumbramiento que ocorre cando unha fonte de alta luminancia, normalmente unha luminaria ou unha fiestra, reflíctese especularmente nunha superficie reflectora que está sendo observada, como unha pantalla.