“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REGULAMENTO

→ Toda norma ou disposición de carácter xeral ditada pola Administración, con rango inferior a unha lei. O Regulamento ten de común coa lei o ser unha norma escrita, pero difire en todo o demais, xa que é unha norma secundaria, subalterna e complementaria da lei.