“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REGULAMENTO DE SERVIZOS DE PREVENCIÓN

→ Disposición que desenvolve a Lei de Prevención de Riscos Laborais en materia de organización dos recursos humanos necesarios para a prevención dos citados riscos (Regulamento aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro -BOE 31.01.97-).