“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESGARDO ASOCIADO Ao MANDO

→ Resgardo asociado a un dispositivo de enclavamiento (ou de enclavamiento e bloqueo), de maneira que as funcións perigosas da máquina cubertas polo resgardo non poden desempeñarse ata que o resgardo estea pechado; o peche do resgardo provoca a posta en marcha da funcións perigosas da máquina.