“Engánchate á vida ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESGARDO CON DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENTO

→ Resgardo asociado a un dispositivo de enclavamiento de maneira que as funcións perigosas da máquina cubertas polo resgardo, non poden desempeñarse ata que o resgardo está pechado; a apertura do resgardo mentres se desempeñan as funcións perigosas da máquina, dá lugar a unha orde de parada; cando o resgardo está pechado, as funcións perigosas da máquina cubertas polo resgardo poden desempeñarse, pero o peche do resgardo non provoca en por si a súa posta en marcha.