“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESGARDO MÓBIL

→ Resgardo que, en xeral, está asociado mecanicamente ao bastidor da máquina ou a un elemento fixo próximo, por exemplo mediante bisagras ou guías de deslizamiento e que é posible abrir sen facer uso de ningunha ferramenta.