“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RESIDUO PERIGOSO

→ Calquera materia ou produto industrial que teña a propiedade de constituír un risco para a saúde das persoas ou para o medio ambiente. Figuran na lista de residuos perigosos, aprobada no Real Decreto 952/1997, así como os recipientes e envases que os contiveron.